Eight manifestations of GURU RINPOCHE

Eight manifestation of guru rinpoche (Padmasambhava buddha) an outsider art drawing by (b)ananartista orgasmo sbuff, www.bananartista.com
“Eight manifestation of Guru Rinpoche” – (b)ananartista 014 – http://www.bananartista.com

གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ
གུ་རུ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ
གུ་རུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར
གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས
གུ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད
གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་
གུ་རུ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག
གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད

2 thoughts on “Eight manifestations of GURU RINPOCHE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s